Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Kontajnerové stanovištia

Zberné nádoby na odpad sú nevyhnutné pre každý bytový dom. Kvôli svojej veľkosti a polohe v blízkosti budov tvoria významnú časť verejného priestoru, ktorá ovplyvňuje kvalitu okolia. V ideálnom prípade sú zberné nádoby skryté, no nie každý bytový dom má túto možnosť. Preto je vhodné ich sústrediť na jedno miesto a oddeliť od okolia, vytvorením kontajnerového stanovišťa. To zabráni vynášaniu odpadu do okolia, zabezpečí prístup len pre obyvateľov bytového domu a napríklad vďaka zelenej streche či stenám môže aj skrášliť okolie doplnením zelene.

Požiadajte si o nájom mestského pozemku pod stanovišťom v sekcii zapojte sa.

Pre rok 2023 mesto z rozpočtových dôvodov dotáciu na kontajnerové stanovištia neposkytuje.

Pozrite si možnosti typov a velkostí stanovíšť

Velkosť a typ stanovišťa závisí od viacerých faktorov. Priestorové možnosti, dostupné financie na realizáciu, umiestnenie inžinierskych sietí na pozemku alebo charakter a vzhľad prostredia, v ktorom sa bude nachádzať. Dôležité sú tiež potreby na objem a počet smetných nádob. Kontajnerové stanovište môže byť v rôznych veľkostiach - S, M, L, XL. Nezabúdajte, že od roku 2022 postupne pribudnú nádoby na zber kuchynského odpadu a oleja.

Využite mestom ponúkané projektové dokumentácie

Navrhnite alebo zrekonštruujte vlastné kontajnerové stanovište podľa základných požiadaviek mesta zhrnutých na str. 55 manuálu alebo použite niektorú z mestom ponúkaných projektových dokumentácií. K dispozícii sú 3 projektové dokumentácie, ktoré sú výsledkom súťaže Kontajnerové stojisko pre Bratislavu. Ušetríte tak čas, vaše stanovište bude vytvorené podľa manuálu a skrášli verejný priestor. Môžete využiť aj vlastnú projektovú dokumentáciu, v takom prípade trvá proces schválenia dlhšie.

Vypracovali sme pre vás manuál, s pomocou ktorého si môžete vytvoriť pekné a funkčné stanovištia

Manuál pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerových stanovíšť

Pozrite si manuál hlavného mesta pe stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa vo verejnom priestore. Manuál vypracoval Útvar hlavnej architektky.

Manuál kontajnerových stanovíšť

Dôležité vedieť

Udeľovanie dotácií na kontajnerové stanovištia sa riadi splnením podmienok manuálu mesta Bratislava. Odporúčame s manuálom oboznámiť aj zhotovitela stanovišťa. Pre rok 2023 mesto z rozpočtových dôvodov dotáciu na kontajnerové stanovištia neposkytuje.

Požiadajte o nájom mestského pozemku

Nájom mestského pozemku

Pozrite si príklady pekných kontajnerových stanovíšť v Bratislave

1/6 Nové Mesto

Mestská ulica

2/6 Nové Mesto

Urban Residence - Račianska ulica

3/6 Ružinov

Nuppu - Prievoz

4/6 Rača

Malé Krasňany

5/6 Nové Mesto

Budyšínska

6/6 Ružinov

Martinčekova

Dokumenty

Zásady poskytovania dotácie 2022

Prečítajte si kompletné znenie pravidiel dotácie na podporu budovania a úpravy kontajnerových stanovíšť podľa manuálu pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa vo verejnom priestore.

Zásady poskytovania dotácie 2022

Informácie o dotáciách za rok 2022

Informácie o dotáciách na budovanie alebo rekonštrukciu kontajnerových stanovíšť

Informácie o dotáciách za rok 2022

Informácie o dotáciách za rok 2021

Informácie o dotáciách na budovanie alebo rekonštrukciu kontajnerových stanovíšť

Informácie o dotáciách za rok 2021

Správne triedenie odpadu pomáha nám všetkým

Triedenie odpadu niekedy pôsobí ako samostatná vedná disciplína. Bratislava vyprodukuje 10 % odpadu Slovenska. Odpadu každoročne pribúda a jeho správnym triedením prispievame k zelenšej planéte a prostrediu, v ktorom žijeme. Efektívnym triedením môžeme odpad znovu využiť a zhodnotiť. Prečítajte si ako triediť odpad do jednotlivých nádob a prispejte tak ku ekologickejšej Bratislave.

Komunálny odpad

zmesový komunálny odpad (to, čo nevytriedime), biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, znečistené polystyrénové obaly z jedla a mastný papier, cigarety, exkrementy zvierat, žuvačky, hygienické potreby a plienky
biologický odpad z údržby zelene, objemný odpad a stavebný odpad (odnesieme na zberný dvor), uhynuté zvieratá, kamene, zemina, horľavý a výbušný odpad

Papier

Noviny, časopisy, letáky, katalógy, papierové tašky, papierové a kartónové obaly (stlačené), kancelársky papier, obálky, listy, pohľadnice, rolka z toaletného papiera, obal z vajíčok
Znečistený, mokrý a mastný papier, použité plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, použité papierové vreckovky

Plast

Neznečistené plastové fľaše od nápojov (stlačené), plastové tašky a vrecká, obaly z kozmetiky, plastové obaly z domácnosti, fólie, tégliky od jogurtov, hliníkové plechovky, neznečistené nápojové kartóny, kovové obaly, konzervy, plechové obaly z nápojov
Znečistené plasty, podlahové krytiny, obaly z nebezpečných látok (chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.), guma, kabelky, molitan, znečistené fólie, plexisklo, bazény, autoplasty, žalúzie

Sklo

Neznečistené sklenené fľaše a obaly, sklenené poháre, sklenené črepy a vázy
Znečistené sklo, zrkadlo, autosklo, drôtené sklo, porcelán, keramika, žiarovky, tabuľové sklo, sklo kombinované s inými látkami (lepené sklo), laboratórne sklo

Bioodpad

Kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burina
Odpady z domácnosti živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, zvieracie exkrementy

Olej

Použité jedlé oleje a tuky v uzatvorených plastových fľašiach, ktoré sú zbavené tuhých častíc (zvyšky jedál)
Oleje a tuky v sklenených fľašiach a kovových plechových nádobách, mazivá, motorové a hydraulické oleje, iné komunálne odpady

Zber kuchynského bioodpadu

Zber kuchynského bioodpadu je Bratislava povinná zaviesť najneskôr k 1. januáru 2023, preto sa mesto rozhodlo jednotlivé mestské časti zapájať postupne. Tvorba komfortného systému pre obyvateľov si vyžaduje dlhší čas, takže so zberom sa začalo už na jeseň minulého roka v Lamači. A aj na základe skúseností zapojených Lamačanov a Lamačaniek z rodinných i bytových domov, pokračuje v tomto roku zber aj vo zvyšných 16 mestských častiach. Už v marci a apríli sme začali s odvozom kuchynského bioodpadu z domácností v Záhorskej Bystrici, Karlovej Vsi a Dúbravke. Postupne sa pridávajú daľšie mestské časti.

Často kladené otázky

Môžeme si vytvoriť aj menšie stanovište než velkosť M, L, XL?

Áno,je k dispozícií tiež stanovište veľkosti S. Ak to miesto nedovoľuje,je možné využiť zásteny. Postupne v Bratislave pribudnú nádoby na zber kuchynského odpadu a olejov, preto odporúčame zvoliť väčšie stanovište, ak to priestor a Vaše možnosti dovoľujú.

Ako funguje pilotný zber jedlých olejov a tukov?

Pilotný projekt začína v  druhej polovici júna 2021 rozvozom nádob do vybraných uzavretých stanovíšť v MČ Petržalka. Bude použitých 100 kusov špeciálnych 120 l nádob, ktoré sú upravené na zber oleja. Príslušní správcovia bytových domov a prislúchajúcich stanovíšť budú kontaktovaní priamym oslovením. Po vyhodnotení pilotného projektu a optimalizácií budú do projektu zaradené ďalšie mestské časti. Odvoz vyzbieraného oleja bude počas pilotného projektu realizovaný 1 x do mesiaca (v rámci tretieho týždňa v mesiaci). V prípade skoršieho naplnenia nádoby, správca nehnuteľnosti môže požiadať o mimoriadny odvoz odpadu: e-mailom na [email protected], prípadne telefonicky +421 2 50 110 111 (uvedené kontakty sú aj na nálepke na zbernej nádobe). Služba je pre obyvateľov zdarma.

Ako ovplyvní zber kuchynského odpadu kontajnerové stanovištia?

Nakoľko je postupne v roku 2022 plánované zavádzanie zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností, takisto sa zavádza zber jedlých olejov a najneskôr v roku 2025 bude aj povinnosť zberu a odvozu textilného odpadu, odporúčame predložiť vhodnú veľkosť stojiska aj s prihliadnutím na tieto zmeny. Pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad budú používané len 110/120 litrové a 240 litrové nádoby. Ich množstvo a takisto úbytok komunálneho odpadu budú závisieť od úrovne vytrieďovania. Predbežne pre kuchynský odpad odporúčame rátať s minimálne 240 litrami biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na 18 osôb pri odvoze raz za týždeň. Pre zber jedlých olejov budú používané 120 litrové nádoby. Nádoby na textil zatiaľ nie sú presnejšie určené, predbežne možno rátať s veľkosťou ako pri nádobách na textil charitatívnych organizácií.

Máte otázku? Kontaktujte nás

Táto stránka je chránená službou reCaptcha od spoločnosti Google a vzťahujú sa na ňu podmienky Ochrany osobných údajov a Obchodné podmienky

Contact

Sociálne siete hlavného mesta Bratislava

Najnovšie informácie v našom newsletteri

Chcete dostávať pravidelné informácie o tom, čo sa deje v našom meste? Už čoskoro spustíme susedský newsletter. Napíšte nám Vašu emailovú adresu aby ste boli medzi prvými.

Mesto Bratislava

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava


[email protected]+421 259 356 111