Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Predzáhradky

Chceme, aby bola Bratislava zelenšou a príjemnejšou pre život. V skrášľovaní ulíc nám môžu aktívni obyvatelia pomôcť vytvorením predzáhradky na pozemku mesta pri svojom bytovom dome. Veľké množstvo predzáhradok skrášľuje okolie našich domov a bytov. Dôležité však je aby boli aj praktické a dlhodobo udržateľné. Spolu s oddelením tvorby mestskej zelene a kolegami z mestskej časti Karlova Ves sme vytvorili stručný návod ako si predzáhradku vytvoriť, čo môže všetko obsahovať a ako sa o vysadenú zeleň najlepšie starať.

Ktoré rastliny vysádzať do predzáhradok?

Vhodné na výsadbu

Nízke kry a byliny

Trvalky

Letničky

Cibuľoviny

Nevhodné na výsadbu

Akékoľvek stromy

Väčšie kríky

Výsadba blízko fasády budov

Výsadba vo vzdialenosti menšej ako sú 2 metre od kanalizačnej alebo vodomernej šachty alebo stožiaru verejného osvetlenia

Pod pozemkami, na ktorých sa nachádzajú predzáhradky prechádzajú prípojky inžinierskych sietí a tie by mohli byť nesprávnou výsadbou poškodené

Výsadba odporúčaných rastlín by mala byť do ucelených záhonov, plošne oddelených od kosených trávnikov, pre zjednodušenie údržby a zabránenie neželanému poškodeniu pri údržbe trávnikov.

Rastliny vo výsadbe je možné kombinovať a vytvoriť tak pestrý záhon, ktorý by mal byť zároveň uceleným prvkom mestského verejného priestoru. Výber rastlinného materiálu môže byť rôzny a je len na Vás, aký vyberiete. Treba si uvedomiť, že by malo ísť o odolné, nenáročné a neinvazívne druhy, ktoré vydržia aj náročnejšie mestské podmienky. Veľmi dôležité je aj umiestnenie predzáhradky, ktoré určuje, aký typ rastlín a kde ich budete sadiť.

Druhy rastlín, ktoré odporúčame na jednotlivé typy plôch

Výsadba na oslnené plochy

Levanduľa lekárska

Levanduľa officinalis

Ozdobnica čínska

Miscanthus sinensis

Bršlen Fortuneov

Euonymus fortunei

Rudbekia žiarivá

Rudbeckia fulgida
Zobraziť viac

Výsadba na polozatienené plochy

Pivonka krovitá

Paeonia suffruticosa

Dráč Júliin

Berberis juliannae

Ostrica

Carex "The Beatles"

Kéria japonská

Kerria japonica
Zobraziť viac

Výsadba na zatienené plochy

Aukuba japonská

Aucuba japonica variegata

Zimozeleň menšia

Vinca minor

Brečtan popínavý

Hedera helix

Hosta

Hosta
Zobraziť viac

Veľmi dobrým výberom sú aj rôzne druhy byliniek či jedlých kríkov. Netreba sa báť druhov ako Ficusu, Prunus domestica ”Bellamira” či Rubusfruticosus. V mestských podmienkach sa im darí veľmi dobre a ocení ich aj komunita Vašich susedov.

Na druhej strane si treba uvedomiť aj nevhodné rastliny. Zväčša ide o alergénne, jedovaté dreviny, či dreviny a rastliny rôznych dru hov, ktoré disponujú neatraktívnymi farbami či tvarmi, ktoré celkovému vzhľadu predzáhradky viac uškodia ako ju zveľadia.

Pri tvorbe predzáhradky, je veľmi dôležité si uvedomiť aj prístup k vode a pravidelné polievanie rastlín, predovšetkým v letných mesiacoch. Starostlivosť aj o plochy trávnaté a s tým spojené ich kose nie a zaobstaranie si záhradného náradia, ktoré je nevyhnutné pre údržbu, ktorú je nutné vykonávať pravidelne.

Čo by ste ešte mali vedieť pri výsadbe rastlín v predzáhradke

Rastliny vo výsadbe je možné ľubovoľne kombinovať

Môžete tak vytvoriť pestrý záhon, ktorý by mal byť zároveň uceleným prvkom mestského verejného priestoru.

Výber rastlinného materiálu môže byť rôzny

Treba si uvedomiť, že by malo ísť o odolné, nenáročné a neinvazívne druhy, ktoré vydržia aj náročnejšie mestské podmienky.

Veľmi dôležité je aj vhodné umiestnenie predzáhradky

Umiestnenie určuje typ rastlín a miesto, kam ich budete sadiť. Musíme rozlišovať rastliny vhodné na oslnené plochy, polotieňa, či tieňa.

Informujte sa u svojho správcu, alebo zástupcu vlastníkov

Pri tvorbe predzáhradky je potrebné informovať sa u svojho správcu, prípadne na magistráte, alebo miestnom úrade o umiestnení inžinierských sietí.

Prečo nie je možné vysádzať do predzáhradiek stromy?

Do plôch Magistrátu ako aj mestských častí je zakázané vysádzať akékoľvek stromy a väčšie kríky. Zároveň je zakázaná výsadba vo vzdialenosti menšej ako sú 2 metre od kanalizačnej alebo vodomernej šachty alebo stožiaru verejného osvetlenia. Pod pozemkami, na ktorých sa nachádzajú predzáhradky prechádzajú prípojky inžinierskych sietí a tie by mohli byť nesprávnou výsadbou poškodené. Pri výsadbe stromov, ktoré dorastajú do veľkej výšky alebo pri výsadbe blízko fasády môže prísť k jej poškodeniu a takáto výsadba spôsobuje problémy pri údržbe. Veľké stromy a kríky môžu tiež spôsobovat' tienenie do bytov, alebo dokonca zarastanie do stavby domu. Taktiež pri tvorbe predzáhradky je potrebné sa informovať' u svojho správcu / zástupcu vlastníkov, prípadne na magistráte alebo miestnom úrade o umiestnení inžinierskych sietí v záujmovej ploche.

Ak máte záujem o výsadbu stromov na pozemkoch magistrátu môžete kontaktovať oddelenie tvorby mestskej zelene pre možnú konzultáciu alebo sa môžete zapojiť v rámci projektu výsadby 10 000 stormov.

Starostlivosť o stromy v predzáhradke

Ak sa v predzáhradke nachádza už vzrastlý strom a je potrebné jeho orezanie alebo odborné ošetrenie, kontaktujteprosím oddelenie tvorby mestskej zelene. Cieľom je zabrániť neodborným orezom, ktorými možno strom poškodit' a tým spôsobiť jeho postupné odumieranie, ktoré sa môže stať časom nebezpečné pre Vaše okolie. V prípade orezu kríkov do 1/3 hmoty kríka (napríklad tvarovanie živých plotov) sa môže orez vykonávať' celoročne, okrem obdobia kvitnutia. Presvetlovacie a zmladzovacie orezy, ktoré si vyžadujú zásah nad 1/3 hínoty kríka, sa vykonávajú mimo obdobia horúceho a suchého leta. Aby sa kríky nevysilili, odporúča sa tento orez vo vlhkom predjarnom a jesennom období.

Bratislava potrebuje viac stromov

Zapojte sa do výsadby v rámci projektu 10 000 stromov a pomôžte spraviť Bratislavu zelenším a príjemnejším miestom pre život.


Bratislava potrebuje viac stromov

Pozrite si, ako dokážu predzáhradky skrášliť verejný priestor okolo nás

1/5 Belinského

Petržalka

2/5 Jégeho

Ružinov

3/5 Seberíniho

Ružinov

4/5 Belinského

Petržalka

5/5 Hrobákova

Petržalka

Ako postupovať pri registrovaní predzáhradky

Predzáhradky

Zaregistrujte si už exitujúcu, alebo si vytvorte úplne novú predzáhradku na pozemku hlavného mesta.

1. Vyberte si Magistrátny pozemok, na ktorom už máte, alebo chcete mať predzáhradku.

2. Vyplnte formulár a Hlavné mesto posúdi možnosť vytvorenia predzáhradky, alebo zaregistruje už existujúcu.

3. Než dostanete kladnú odpoveď na žiadosť, môžete si prečítať informácie a tipy o predzáhradkách. Napríklad, aké druhy rastlín odporúčame.

Vytvorenie novej

Existujúca predzáhradka

Loading...
Zadaním čísla parcely urýchlite proces spracovania žiadosti. Číslo parcely a bližšie informácie k pozemku a jeho vlastníkom nájdete na katastrálnej mape ZBGIS. http://bit.ly/3tNf7zg
Projekt predzáhradky
Ak máte projekt predzáhradky, napríklad aj vo forme jednoduchého nákreslu rozloženia jednotlivých prvkov, môžete ho nahrať sem.

Táto stránka je chránená službou reCaptcha od spoločnosti Google a vzťahujú sa na ňu podmienky Ochrany osobných údajov a Obchodné podmienky

Ďakujeme, že rešpektujete nastavené pravidlá a predovšetkým, že nám pomáhate vytvárať príjemnejšie mesto na život.

Text vznikol v spolupráci s Oddelením životného prostredia Mestskej časti Karlova Ves a Oddelením tvorby mestskej zelene Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

Máte otázku? Kontaktujte nás

Táto stránka je chránená službou reCaptcha od spoločnosti Google a vzťahujú sa na ňu podmienky Ochrany osobných údajov a Obchodné podmienky

Contact

Sociálne siete hlavného mesta Bratislava

Najnovšie informácie v našom newsletteri

Chcete dostávať pravidelné informácie o tom, čo sa deje v našom meste? Už čoskoro spustíme susedský newsletter. Napíšte nám Vašu emailovú adresu aby ste boli medzi prvými.

Mesto Bratislava

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava


[email protected]+421 259 356 111